Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Boćki (św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:54 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1725 - 1726 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Boćki

Nazwa inna/e: ukr. Ботьки [pol. Botʹky, ang. Bot’Ky]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół parafialny św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego (klasztor reformatów), parafia, Bielska 26 A, 17-111, Boćki, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. bielski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Boćki; nad rzeką Nurzec, 16 km od Bielska Podlaskiego

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: tylko kościoł, ob. parafialny, p.w. św. Józefa Oblubieńca, św. Antoniego Padewskiego

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1725 - 1726 r.

Opis:

Fund. Józef Franciszek Sapieha, podskarbi nadworny litewski  i jego żona Krystyna z Branickich z córką Teresą. Ze względu na przechowywaną podobno w tym kościele relikwię Ciernia z Korony Chrystusowej (nie zachowana). Starania od 1724, Zgoda kapituły prow. 26.08.1725 r. Początek budowy mur. kościoła i klasztoru 06.1726 r., gdy rozpoczęto budowę kościoła oraz klasztoru o dwóch kondygnacjach i trzech skrzydłach otaczających świątynię, według projektu brata zakonnego Mateusza Osieckiego (zm. 29.07.1741). 19.07.1730 r. poświęcenie kamienia węgielnego, zakończenie budowy kościoła 28.09.1739 r., konsekracja 7.09.1744 r. przez Stanisława Rajmunda Jezierskiego, sufragana krak. W 1738 na zamówienie Sapiehy rzeźbiarz Jan Jerzy Plersch wykonuje rzeżby św. Józefa i Antoniego.Z polecenia Krystyny Branickich Sapiehy, już wdowy, 1744-1746 obok kościoła mur. dzwonnica (wieża zegarowa) według projektu pułkownika Jana Henryka Klemma,
 

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. podlaskie

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: łucka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   "Po powstaniu listopadowym we wrześniu 1832 r. rząd carski usunął zakonników do Różanegostoku i skonfiskował beneficjum. W 1902 r. klasztor przejęli prawosławni, którzy po czterech latach (w 1906 r.) zwrócili katolikom pomieszczenia klasztorne na górze i dole. W 1912 r. prawosławni rozebrali klasztor, a cegłę przekazali na budowę cerkwi w Andryjankach. Duże szkody wyrządzili żołnierze 30 lipca 1944 r., niszcząc dach i wiele paramentów liturgicznych. Po ustaniu działań wojennych restaurację kościoła rozpoczął ks. kan. Jan Warpechowski (1879-1946), ówczesny proboszcz boćkowski (1909-1946). 
   Uwzględniając wielowiekowy kult św. Antoniego Padewskiego, bp Antoni Dydycz 17 stycznia 2000 r. podniósł boćkowską świątynię do godności Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. 
   Obok kościoła znajduje się nowa, murowana plebania, której budowę rozpoczął w 1976 r. ks. Michał Sokołowski (1910-1980) ówczesny proboszcz (1946-1980), a zakończył w 1982 r. kolejny proboszcz (1980-1988) ks. Tadeusz Biały (1926-1988). Na placu kościelnym stoi również budynek parafialny odrestaurowany w latach 1966-1967, staraniem wspomnianego ks. Michała Sokołowskiego. 
   Naprzeciwko kościoła po drugiej stronie drogi stoi stara, drewniana plebania, wzniesiona w 1913 r. przez ks. kan. Jana Warpechowskiego, proboszcza boćkowskiego. Od 1991 r. spełnia ona rolę ośrodka oazowego w okresie wakacyjnym, a od 1 lipca 2001 r. stanowi Ośrodek Duszpasterski „Antonianum”. (Rostowski)

    W 1832 roku nastąpiła kasata klasztoruReformatów, kościół przekazano parafii rzymskokatolickiej. Budynek klasztoru wraz z ogrodem przejęły władze państwowe. (...) Zburzony przez Rosjan w okresie zaborów (zbudowano z niego cerkiew w Andryjnkach)(Wiki)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.6533 23.049 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów w Polsce, Kraków, 1971, s. 72