Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lutomiersk (Niepokalane Poczęcie NMP)
Księga intencji mszalnych, 1818 - 1822 r.
wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07
Księga wpływów i wydatków, 1822 - 1836 r.
wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07
Księga wpływów i wydatków, 1826-1848 – Incipiu[n]t regestra perceptae elemosinae Conventus Lutomieriensis sub auspicijs Immac[ulatae] Con[ceptionis] B[eatae] V[irginis] Mariae a Congregatione Callis Die 17 Mensis Julij celebrata Anno 1826./Inchoatus regestrum expensae Conventus Lutomieriensis sub auspicijs I. C. V. Mariae a Congregatione in Conventu Callissiensi celebrate die 17 Julij A. D., 1826 - 1848 r.
wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07
Liber III archivii, kronika 1755-1887, 1755 - 1887 r.
wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07
Scrutinium Antiqiutatis…kronika 1763-1863, 1791 - 1863 r.
wprowadzono: 09.04.2015 09:07 | ost. aktualizacja: 09.04.2015 09:07
„Zbiór kazań niedzielnych i świętych”, wygłoszonych w kościele w Lutomiersku w latach 1773-1774, 1773 - 1774 r.
wprowadzono: 14.03.2014 09:49 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:49