Klasztor:
Karmelitanki, Lwów (św. Agnieszka m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 12.07.2016 11:05 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1637 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów

Nazwa/y obecna: Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), вулиця Стефаника, 2, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelitanki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Karmelitanki dawnej obserwancji

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sororum Carmelitanarum

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1637 r.

Opis:

Konwent powstał przy poparciu arcybiskupa Stanisława Grochowskiego. Władze miejsce zgodziły się jedynie na budynki drewniane. Murowany kościół powstał dopiero po 1677 r. dzięki darowiznom wojewody krakowskiego Aleksandra Janusza Zasławskiego oraz Macieja Strusia Gołockiego.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Agnieszka m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8370 24.0254 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 28-29
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Jan Mehlich
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lviv_-_Ossolineum.JPG