Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łabiszyn (św. Tomasza) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 12.07.2016 12:26

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1627 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1829 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łabiszyn

Nazwa inna/e: niem. Labischin, Lüderitz (1940-1945); ros. Лабишин [pol. Łabiszyn, ang. Labishin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1627 r.

Opis:

Data fundacji za EK, 11, kol. 339; początkowo reformaci byli osadzeni przy kościele św. Mikołaja (pierwotnie był to zbór kalwiński zamieniony w 1627 r. na kościół katolicki), jednak po pożarze w 1761 r. świątynię rozebrano, pozostawiając prezbiterium służące jako kaplica, do której w 1895 r. dobudowano klasztor elżbietanek.

Po pożarze kościoła pw. św. Tomasza w 1687 r. staraniem Teresy Gembickiej, wg projektu Piotra Fontany w 1690 r. wzniesiono nowy kościół z klasztorem, spalony w 1720 r, odbudowany w 1724 r. z inicjatywy Doroty z Grotów Gembickiej (EK, 11, kol. 339)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Tomasza

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1829 r.
  • Opis:

   Po kasacie w pomieszczeniach klasztoru urzadzono szkołę i plebanię (EK, 11, kol. 339)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.951389 17.925833 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Łabiszyn, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 339
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Urlich Jahr
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw_Miko%C5%82aja_w_%C5%81abiszynie.jpg