Klasztor:
Jezuici, Łauksodzie (św. Alojzy Gonzaga) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 21:44 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1695 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łauksodzie

Nazwa/y obecna: Lauksodis

Nazwa inna/e: Łaukszoda, Ławksodzie, Ławkosody

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Lauksodzi Šv. Alyso bažnyčia (stacja misyjna SJ), 83355, Lauksodis, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] telszański, raj. [rej.] telszański

Dodatkowe informacje o położeniu: SGKP, V/609: Łauksodzie, pow. poniewieski, nad rz. Bersztupą

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: drewniane kościół z l. 1750-52 i dzwonnica

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1695 r.

Typ fundacji: własna

Opis:

Fundator: Ernest Sturm SJ (zebrał fundusze na stworzenie jezuickiej misji na Żmudzi, otrzymał też pieniądze od Franciszka van Dolre), w 1695 r. Marianna Jawgielowa, marszałkowa upitska, odstąpiła prawem zastawnym na 3 lata za 120-000 złp swoją majętność Łaukszoda. Od 1696 r. misjonarz, Jezuici mieli tu kaplicę, następnie kościół, szpitalik, młyn i kuźnię. W 764 r. murowany dom dla misji. 1717 osobna kaplica dla okolicznej szlachty i ludności. Nowy drwn. kościół powstał w l. 1750-1752. Miał prawa parafialne (ale filialny par. poszwityńskiej). W kaplicy czczono obraz NMP. 1754 r. przy nowym kościele niewielki szpital. Początkowo był tu 1, nastepnie 2 jezuitów.  (EJ: Łaukszoda)
1772: dwóch zakonników, sami kapłani. prowincja litewska, diec. żmudzka, woj. trockie, wezwanie św. Alojzy (Tabele, s. 226, tab. 28/35). Wg Wółonkowicza także 1 braciszek-koadiutor

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. trockie

Kraina historyczna: Żmudź

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: stacja misyjna

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Mitawa (św. Jerzy)

Wezwanie kościoła: św. Alojzy Gonzaga

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. trockie

Kraina historyczna: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuana

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.2349 24.001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wołonczewski Maciej, Biskupstwo żmudzkie, Kraków, 1898, & 198, s. 165
Strony na temat miejscowości:
Inne linki: