Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łąki Bratjańskie (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.07.2016 11:22 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1875 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łąki Bratjańskie

Nazwa w momencie kasaty: Königlish Lonk

Nazwa inna/e: Łąki Bratiańskie, Łąki, niem. Lubenicz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowowiejski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Nowe Miasto Lubawskie

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Opis:

- klasztor założył, mianowany do tego celu komisarzem apostolskim, Aleksander z Padwy OFMRef (ok. 1560-1624), przy pomocy o. Benedykta Bułakowskiego i o. Cypriana Gozdeckiego, dzięki poparciu króla Zygmunta III Wazy i kilku biskupów (EK, 1, kol. 340)

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Prusy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1875 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.4427 19.5981 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Szteinke Janusz, Aleksander z Padwy OFMRef [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, 1973, kol. 340-341
Strony na temat miejscowości: