Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Łęczyca (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.07.2016 11:38

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łęczyca

Nazwa inna/e: niem. Lenczyca, Lentschitza, Lentschütz (1939–45); łac. Lancicia, ros. Ленчица [pol. Lenczica, ang. Lenchitsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. łęczycki

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Łęczyca

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: warszawska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.0615 19.2008 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Jolanta Dyr
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monastery_of_the_Immaculate_Conception_of_the_Blessed_Virgin_Mary_in_%C5%81%C4%99czyca_-_01.JPG