Klasztor:
Dominikanie, Łęczyca (św. Stanisława, Doroty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.07.2016 11:35

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1796 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Łęczyca

Nazwa inna/e: niem. Lenczyca, Lentschitza, Lentschütz (1939–45); łac. Lancicia, ros. Ленчица [pol. Lenczica, ang. Lenchitsa]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. łęczycki
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. łęczycki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Stanisława, Doroty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1796 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.0598 19.2030 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: