Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Łowicz (Święty Krzyż, Wniebowzięcie NMP, św. Andrzej ap., św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
Bibliotheca gnomico- historico- symbolico- politica […] labore […] Arnolphi Casimiri Zeglicki […]. , (P. 1), […] sub […] auspicio […] Ioannis Alexandri Sanguszko.
wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10
Bibliotheca gnomico- historico- symbolico- politica […] labore […] Arnolphi Casimiri Zeglicki […]. , (P. 2), […] Sub auspicio […] Iosephi Lubomirski M-Z.
wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10
De antuquitate Iudaica; De bello Iudaico, Lat. Trad. Rufinus Aquileiensis
wprowadzono: 05.10.2015 21:45 | ost. aktualizacja: 05.10.2015 21:45
In beati Ioannis Apocalypsim expositio...
wprowadzono: 29.04.2014 14:16 | ost. aktualizacja: 29.04.2014 14:16
Kazania o godności i uzytku kapłanow przy pierwszey Ofierze kapłana miane przez X. Gabryela Cedrowicza […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10
Samuelis Pufendorfii De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo. Ad usum Nobilis Academiae Militaris a […] Stanislao Augusto […] Varsaviae recenter fundatae ad exemplar editionis holmiensis et aliquot adnotationibus aucti cura Francisci Josephi Lomkau […].
wprowadzono: 14.01.2015 17:10 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:10