Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł)
Innocenty XII, papież, nadaje odpusty bractwu Dobrej Śmierci orygowanemu przy kościele św. Piotra - jezuitów w Łucku, 21.01.1700 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:21 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:21
Klemens XII, papież, nadaje ołtarzowi bractwa N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w kościele św. Piotra i Pawła O.O. jezuitów w Łucku odpust za odprawienie mszy świętych za zmarłych, 30.08.1736 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:21 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:21
Kopiariusz listów, mów, wierszy i innych materiałów z lat 1501-1712
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
"Kwity odnoszące się do spraw majątkowych Lenkiewiczów z kolegium Jezuitów i z konwentem Bazylianów w Hoszczy", 1761 - 1835 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Rozporządzenie komisarza kolegium Jezuitów łuckich w imieniu wojsk króla szwedzkiego
wprowadzono: 08.04.2014 12:02 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:02
Rozporządzenie komisarza kolegium Jezuitów łuckich w imieniu wojsk króla szwedzkiego
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
"Scientia naturalis universam huius mundi machinam suis repraesentans titulis pro maiori discentium commodo scholastics disputationibus illustrata in Collegio Vołuciano, 1744 - 1745 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:50 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:50
Zbiór mów / Varietas Mariae Summe Delectans. Orationes Oratorum, seu Artificia Varia in Praxi proposita servitura pro commoditate et utilitate Elegatiae amatoribus. In Atheneo Luceorigensi (sic!) sub calamum data, Anno Dni quo carnem assumpsit Humanam Deus 1740 in Annum 1741, 1740 - 1741 r.
wprowadzono: 14.03.2014 09:50 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:50