Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Mariampol (Trójca Święta)
Archiwalia dotyczące kasaty tego klasztoru, 1785 - 1789 r.
wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35