Klasztor:
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 16.07.2016 23:01

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1605 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Merecz

Nazwa/y obecna: Merkinė

Nazwa inna/e: ros. Меркине [pol. Mierkinie, ang. Merkine]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] olicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1605 r.

Opis:

Fund. kamien. Krzysztof Stefanowicz z żoną Anną fund. kościoła Gabriel Wojna

Według Encyklopedii Katolickiej, dominikanie zostali sprowadzeni przez burmistrza Krzysztofa Stefanowicza, którego staraniem wzniesiono kościół, który uposażył podkanclerzy wileński Gabriel Woyna (EK, 12, 563).

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Kazimierza Królewicza

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Geolokalizacja: 54.1638 24.1866 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Merecz, Merkine, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 563
Strony na temat miejscowości: