Klasztor:
Kanonicy regularni od pokuty, Miedniki (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.07.2016 12:04 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  02.04.1391 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
 • Restytucja

  10.07.1540 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 12.08.1528 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Miedniki

Nazwa/y obecna: Medininkai

Nazwa inna/e: pol. Miedniki Królewskie, niem. Medininkai, ros. Мядининкай [pol. Miadininkaj, ang. Myadininkay]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] wileński, raj. [rej.] wileński

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Miedniki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Inne przyjęte nazwy polskie: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Kanonicy regularni od pokuty

Obrządek: inny

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 02.04.1391 r.

Opis:

parafia erygowana w 1387 r., w 1391 r. przekazana markom, jako dependencja prepozytury w Bystrzycy, 12.08.1528-10.07.1540 odebrana markom i oddana biskupowi wileńskiemu, od 10.07.1540 znowu w rękach marków, od połowy XVI w. prepozytura z niewielkim konwentem

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 12.08.1528 r.
Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Restytucja

Restytucje przed 1772
  • Data: 10.07.1540 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.5396 25.6469 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Trajdos Tadeusz M., Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej, „Nasza Przeszłość”, 119, 2013, 22, 33, 55, 59
 • Brzozecki Sławomir, Miedniki, Miedniki Królewskie, Medininkai, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 878-879
Strony na temat miejscowości: