Klasztor:
Trynitarze, Mielec (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.07.2016 12:36

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  XVIII wiek
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1783 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Mielec

Nazwa inna/e: lit. Melecas, ros. Мелец [pol. Mielec, ang. Melets]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. mielecki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Trynitarze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Skrócona nazwa łacińska: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: XVIII wiek

Opis:

Fundacja: Helena z Potockich Morsztynowa, kościół wybudowany w l. 1739-1759 (EK, 12, kol. 894).

1772 r.:  sześciu zakonników, pięciu kapłanów, jeden laik. prowincja polska św. Joachima, diec. krakowska, woj. sandomierskie (Tabele, s. 287, tab. 66/19)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: woj. sandomierskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1783 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.2870 21.4238 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Haptaś Krzysztof, Zych Sławomir, Mielec, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 894
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 287 nr 19
Strony na temat miejscowości: