Klasztor:
Karmelici bosi, Milatyn Nowy (Święty Krzyż, św. Mikołaj bp) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.07.2016 16:51

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1745 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 12.01.1782 r. Data faktycznej kasaty: 1788 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Milatyn Nowy

Nazwa/y obecna: Новий Милятин [pol. Nowyj Mylatyn, ang. Novyy Mylyatyn]

Nazwa inna/e: Milatyn, Miłotycze, ros. Новый Милятин [pol. Nowyj Milatin, ang. Novyy Milyatin]

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici bosi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCD

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1745 r.

Opis:

1745 - sprowadzenie zakonników (fundacja Teresy z Karsznickich primo voto Gałeckiej, secundo Łączyńskiej), 1747 - budowa kościoła (rozebrany w 1797) i klasztoru, po 1771-1790-1828 (z przerwami) - budowa nowego kościoła (m.in. fundacja starosty krzywieckiego Franciszka Głogowskiego), 1828 - na miejscu klasztoru powstaje dom zakonny (plebania)

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż, św. Mikołaj bp

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty: 12.01.1782 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1788 r.
  • Opis:

   Karmelici bosi, uprzedzając dekret kasacyjny władz austriackich, przekazali kościół i klasztor miejscowym parafianom (EK, 12, 1034).

   "W kościele Karmelitów od 1747 do 1914 roku znajdował się cudowny obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, do którego przybywali pięlgrzymi z całej Galicji. Od 1976 roku cudowny Obraz znajduje się w jednym z kościołów w Krakowie. Po II wojnie światowej kościół zamieniono na magazyn, a w latach 90 przekazano go prawosławnym." (http://www.pallotyni.kiev.ua/pl/?g-021)

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.9634 24.4953 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Modzelewska Bożena, Milatyn Nowy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 1033-1034
Strony na temat miejscowości: