Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Mińsk
Akt Wizyty Jeneralney Kościoła i Klasztoru WW. Panien Bernardynek w Mieście Guberskim Mińsku sytuowanego na skutek Ukazu Jego Imperatorskiey Mości Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium z S[więte]go Departamentu pod Dattą Dnia 13 M[iesią]ca Marca 1817, 1817 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51