Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici, Mińsk (św. Marii Magdaleny)
"Summaryusz Dokumentów Kościołów Diecezyi Mińskiej w Archiwum Kollegiaty Ołyckiej między papierami Niegdy JW Jmc Xsiędza Jakóba Dederki Biskupa Mińskiego, Infułata Kollegiaty Ołyckiej wynalezionych, Kategorycznie i Historycznie ułożony, roku 1835 w Miesią, 1617 - 1812 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:50 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Visitatio Ecclesiae Conventusque Admodum RP Patrum Carmelitarum Minscensium, de Mandato […] Jacobi Ignatii Dederko Episcopi Minscensis a Perillustris Casimiro Mickiewicz Canonico Cathedrali Minscensi peracta Anno D[omi]ni 1799, Mensis 7bris die 6ta, 1799 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28