Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Paulini, Brdów (św. Wojciecha)
[I.N.] Władysław, bp włocławski, powtarza dokument Władysława III, króla polskiego, erygujący przy kościele parafialnym w Brdowie, klasztor Paulinów [Kraków, 1440.04.09], 22.02.1441 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, nadaje księżnej mazowieckiej, Annie, zamek w Kole, miasta Koło i Brdów wraz ze wsiami w zamian za miasto Sochaczew, 06.02.1476 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Maciej, przeor w Brdowie, składa pozew przeciw Szymonowi Polańskiemu o zagarnięcie dziesięciny tegorocznej, wartej 4 grzywny, domagając się jej zwrotu, na co Polański odpowiedział, że nie zabrał jej, lecz kupił ją dawniej u przeora Andrzeja. Pozywający zaprzeczył temu odwołując się do oświadczenia poprzednika swego Andrzeja, i poprosił o zapłatę 2 grzywien do pełnej sumy 4 grzywien. Sędzia skazał Polańskiego na wypłatę 1 grzywny pod karami kościelnymi, 26.11.1540 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Maciej przeor w Brdowie, we wszystkich swoich sprawach ustanowił AD Włocławekokatem Macieja Radzanowa, wikariusza wieczystego włocławskiego, 01.04.1541 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Maciej z Brdowa oskarża swoją żonę Katarzynę z Radziejowa o pogardę zawartego małżeństwa i włóczęgostwo, na co Katarzyna oświadczyła, że do kontraktu małżeńskiego została zmuszona przez faktora pod groźbą tortur i karceru, i prosi o zwolnienie ze ślubu i zgodę na inny, 03.04.1517 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Mieszkańcy miasta Brdowa, poszkodowani z powodu pożaru, zostają zwolnieni od cywilnych świadczeń, zwłaszcza podatku miejskiego, zwanego szos i innych kontrybucji dla Rzeczypospolitej na 8 lat, zaś od czopowego na 1 kwartał, 04.05.1525 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Orzeczenie nieważności małżeństwa Katarzyny z Radziejowa z Maciejem, laikiem z Brdowowa, zawartego pod naciskiem i groźby Marcina Węża ( Vanszcha ) miejscowego zarządcy dóbr, 17.05.1517 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Władysław, bp włocławski, poleca pieczy klasztoru paulinów kościół parafialny w Brdowie i przytacza dokument [Kraków, 1436.06.09] Władysława, króla polskiego, przyznający ten kościół paulinom, 17.08.1437 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Władysław III, król polski, odnawia i zatwierdza swą decyzję zamiany kościoła parafialnego w Brdowie na klasztory paulinów i zleca bpowi włocławskiemu Władysławowi, by uregulował porządek duszpasterstwa w tym klasztorze, 09.04.1440 r.
wprowadzono: 16.04.2014 10:31 | ost. aktualizacja: 16.04.2014 10:31
Władysław III, król polski, potwierdza klasztorowi paulinów w Brdowie w diecezji włocławskiej przywileje nadane przez swego ojca. (por. [I.N.] 6261), 09.04.1440 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26

1 2