Klasztor:
Benedyktyni, Mogilno (św. Jana Ewangelisty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.07.2016 12:15 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1050
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r. Data faktycznej kasaty: 1833 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Mogilno

Nazwa inna/e: ros. Могильно [pol. Mogilno, ang. Mogil'no]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • klasztor kapucynów (opactwo benedyktynów), Parafia św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1, 88-300, Mogilno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, tel.: 523152408, email: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Mogilno, nad Jeziorem Mogileńskim

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. klasztor kapucynów

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1050

Opis:

Fundacja Kazimierza Odnowiciela.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: św. Jana Ewangelisty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: tajny rozkaz gabinetowy z 9.08.1816 (Gabinetsordere v. 9. August 1816)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: rozkaz gabinetowy z 31.03.1833 (Gabinetsordere v. 31 März 1833)
  • Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1833 r.
  • Opis:

   "Budynki przejęły komitety szkół katolickich i ewangelickich. Od 1880 roku klasztor pełnił funkcję szpitala, a w latach międzywojennych znajdowała się tam Szkoła Wydziałowa i przytułek dla starszych kobiet. W latach 1940-41 w pomieszczeniach klasztornych przetrzymywani byli przez władze niemieckie jeńcy angielscy. Później przez kilka miesięcy więziono kobiety pochodzenia żydowskiego. Od 1943 roku klasztor znów pełnił funkcję szpitala polowego dla żołnierzy niemieckich. Po ustaniu działań wojennych pierwsze nabożeństwo odprawiono 20 lutego 1945 roku. Do 1994 roku większa część zabudowy klasztornej była w administracji państwa. Od 1998 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego powstaje w klasztorze Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech- Adalbert” i rozpoczynają się prace adaptacyjne. 11 lipca 2000 roku Centrum rozpoczyna swoją działalność. Zabudowa poklasztorna stanowi jego zaplecze mieszkalno-hotelowe. Na klasztornym wirydarzu, którego centralnym punktem jest najstarsza w Polsce studnia, odbywa się wiele cyklicznych imprez kulturalnych (np. „Dni Benedyktyńskie”), a także plenery artystyczne, wystawy, koncerty, wykłady. Klasztor jest miejscem międzynarodowych spotkań grup młodzieżowych oraz spotkań ekumenicznych. Klasztor jest „Naszym Domem” i pomimo że zakonników już w nim nie ma, gospodarze kierują się benedyktyńską zasadą, obowiązującą niegdyś opatów: „Pamiętaj, gospodarzu tego domu świętego, żebyś gości przyjął, nakarmił, napoił, na szczęśliwą drogę pobłogosławił”. Może dlatego wielu gości tutaj powraca" "  - http://klasztor.mogilno.com.pl/index.php/o-nas/historia/

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.6482 17.9550 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Polak Wojciech, Mogilno, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 20-22
 • Derwich Marek, Mogilno i Gniezno. Z dziejów Kościoła w Polsce w drugiej połowie XI w., [w:] Zydorek Danuta (red.), Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, (Publikacje Instytutu Historii UAM, 44), Poznań, 2001, s. 39-47
 • Łuczak Czesław, Dzieje Mogilna, (Dzieje Ziemi Mogileńskiej, 2), Poznań, 1998, ss. 508