Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Mohylew (św. Antoni z Padwy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.07.2016 13:30

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1687 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Mohylew

Nazwa/y obecna: Магілёў [pol. Mahilou, Mahiłou, ang. Mahilyow]

Nazwa inna/e: niem. Mahiljou, ang. Mogilev, lit. Mogiliavas, ros. Могилёв [pol. Mogilow, ang. Mogilëv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] mohylewski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1687 r.

Opis:

Zakonnicy sprowadzeni przez T. Rzewuskiego (EK, 13, 29).

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Antoni z Padwy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mohylewska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Geolokalizacja: 53.9 30.3333 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kozyrska Antonina, Mohylew, Magilou, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 28-31
Strony na temat miejscowości:

Foto

źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pakro%C5%ADski_pasad._%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4_%281914%29.jpg