Klasztor:
Dominikanie, Morachwa (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.07.2016 18:24 | Autor opisu: Weronika Wojciech

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1627 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1850 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Morachwa

Nazwa/y obecna: Мурафа [pol. Murafa, ang. Murafa]

Nazwa inna/e: pol. Murafa, Murafa Stara i Nowa

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] szarogrodzki

Dodatkowe informacje o położeniu: Nad rzeką Morachwa, dawny powiat jampolski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1627 r.

Opis:

Fundatorka Jadwiga z Jazłowieckich Bełzecka, nowy kościół i klasztor z fundacji Joachima Karola Potockiego po 1766 r. Kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, fundacja z 1736 r. przez hr. Potockiego.

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1850 r.
  • Opis:

   data kasaty za Gach, s. 240

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.7633 28.2186 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dr. M. [Eugeniusz Maryański?], Morachwa, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6: [Malczyce - Netreba], Warszawa, 1885, s. 665-666
Strony na temat miejscowości: