Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Mścisław (MB Anielska) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.07.2016 21:18

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Mścisław

Nazwa/y obecna: Мсціслаў [pol. Mscisłau, ang. Mstsislaw]

Nazwa inna/e: niem. Mszislau, ang. Mstsislaw, lit. Mscislavas, ros. Мстиславль [pol. Mstisławl, ang. Mstislavl']

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] mścisławski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: na miejscu kościoła bernardynów obecnie znajduje się prawosławny sobór św. Aleksandra Newskiego z 1870

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: MB Anielska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mohylewska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.0202 31.7279 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości: