Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Narodycze (MB Bolesna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 20.07.2016 10:36

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1763
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1799 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Narodycze

Nazwa/y obecna: Народичі [pol. Narodyczi, ang. Narodychi]

Nazwa inna/e: niem. Narodytschi, ang. Narodychi, ros. Народичи [pol. Narodiczi, ang. Narodichi]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] narodycki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1763

Opis:

Fundacja Michała Pawszy, chorążego kijowskiego. Augustianie sprowadzeni na miejsce karmelitów bosych.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Bolesna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1799 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 51.2027 29.0774 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 147
Strony na temat miejscowości: