Klasztor:
Benedyktyni, Nieśwież (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 20.07.2016 18:01

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1598 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Nieśwież

Nazwa/y obecna: Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Nazwa inna/e: niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1598 r.

Opis:

Fundacja M. K. Radziwiłła zw. Sierotką. Od 1628 r. istniała przy nim szkoła teologii, zamieniona w 1654 r. na szkołę filozofii. W 1804 r. konwent liczył 15 mnichów i 12 studentów. Istniała biblioteka, która liczyła 1199 vol. (EK, 13, 1224).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Czarna

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   Klasztor skasowany wskutek represji za popieranie powstania styczniowego (EK, 13, 1224).

Geolokalizacja: 53.2166 26.6666 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
Strony na temat miejscowości: