Klasztor:
Dominikanie, Nieśwież (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 20.07.2016 18:09

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1672 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1867 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Nieśwież

Nazwa/y obecna: Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Nazwa inna/e: niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1672 r.

Opis:

Dominikanie po kasacie jezuitów prowadzili w Nieświeżu szkołę (EK, 13, 1224).

Przy szkole funkcjonowała drukarnia, zaś biblioteka klasztorna miała liczyć nawet 2000 woluminów, w co jednak wątpiono jeszcze przed kasatą z powodu braku inwentarzy i katalogów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 150).

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1867 r.
  • Opis:

   Według Encyklopedii Katolickiej, klasztor skasowany w 1877 r. (EK, 13, 1224).

Geolokalizacja: 53.2166 26.6666 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Rysunek zespołu klasztornego z pocz. XIX w. Autor: Шулаеў Андрэй. Źródło: http://radzima.org/pl/foto/49446.html