Klasztor:
Jezuici, Nieśwież (Boże Ciało) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2017 13:19 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1584 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Nieśwież

Nazwa/y obecna: Нясвіж [pol. Niaswiż, ang. Nyasvizh]

Nazwa inna/e: niem. Njaswisch, ang. Nesvizh, lit. Nesvyžius, ros. Несвиж [pol. Nieswiż, ang. Nesvizh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] nieświeski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół zachowany; kolegium nie istnieje od końca XIX w.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1584 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Fundacja Mikołaja K. Radziwiłła zw. Sierotką. Pierwsza próba 1582 r.; dok. fund. 19.08.1584, zatw. króla Batorego 4.02.1585. Kościół pw. Bożego Ciała zbud. w l. 1587-1593. Kolegium 1586-1599
Od 1586 r. prowadzili szkołę (ok. 300 uczniów na pocz. XVII w.), bursę muz. (od 1610 r.), konwikt dla ubogich synów szlacheckich (od 1620 r.). Mieli także bibliotekę (15 000 vol. przekazano KEN), aptekę (od 1626 r.) i drukarnię (zał. 1750 r.). Dzięki ich działalności na katolicyzm przeszło w Nieświeżu i okolicach wielu kalwinów, braci polskich oraz prawosławnych. Utworzyli i prowadzili: Solidację Mariańską (1588 r.), Bractwo Bożego Ciała (ok. 1621 r.) oraz Bractwo Miłosierdzia (ok. 1590 r.).  (EK, 13, 1224).

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: Boże Ciało

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Czarna

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   kolegium w 1835 r. zamienione na koszary. Zniszczone w 2 poł. XIX w.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.2205 26.6839 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Kosman Marceli, Nieśwież, Niaswiż, Encyklopedia katolicka, t. 13: Modlitwa - Notyfikacja, Lublin, 2009, kol. 1223-1225
Strony na temat miejscowości: