Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Nowy Korczyn (św. Stanisław bp i m.)
Acta Provinciae Galiciae Occidentalis ab Anno 1798-1807, 1798 - 1807 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Acta Provinciae Poloniae, 1830 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Acta Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium S. Patris Francisci ab anno Dni 1764-to mense Octobri comparata per ARPM Joan. Capistr. Dutkiewicz P.P. Sac. et Asystent. P, 1764 - 1773 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Acta specialia tyczące się elokacji sumy złp 994 gr 14 ¾ na rzecz dwóch funduszów dawniej klasztoru paulińskiego w Pińczowie i Franciszkanów w Nowym Mieście, a dziś do ogólnego religijnego przypadających, 1819 - 1930 r.
wprowadzono: 02.10.2015 08:53 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 08:53
Brevis descriptio Conventuum Provinciae Poloniae Ordinis Minorum Conventualium S.P. Francisci facta Anno Domini 1762. Ex antiquioribus singulorum Conventuum descriptionibus et praecipue sub anno 1735 et 1758 diverso charactere ac in diversa forma expeditis atque porrectis collecta manuque P. M. Bonaventura Makowski pro tunc Custodis Lublinensis et in Conventu Varsaviensi Magistri Novictiorum exarata. Aplior descriptio videtur in Thesauro Provinciae anno 1764 in Fol. Eadem manu Congesto, 1762 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Funduszów XX. Franciszkanów w Nowym Mieście Korczynie, vol. 1, 1829 - 1863 r.
wprowadzono: 02.10.2015 08:53 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 08:53
Notiones praeccipuae de omnibus fere Conventibus Provinciae Poloniae ord. Min: Conv. Per p. Bacc. per Vale]ntinum Franciscum Malęgowski [Secr. Prov. circa Annum 1679 conscripta, 1679 r.
wprowadzono: 12.03.2015 08:30 | ost. aktualizacja: 12.03.2015 08:30
Poszyt dowodów dotyczących zajęcia zniesionego po X.X. Franciszkanach w Nowym Mieście Korczynie klasztoru za zawiadywanie skarbu Królestwa
wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35
Wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań miasta Korczyna, pow. stopnicki, gub. radomska, 1846 - 1851 r.
wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | ost. aktualizacja: 29.09.2015 09:35