Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego)
Nowy Sącz - dawny klasztor pijarów
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - klasztor pijarów
wprowadzono: 04.05.2016 12:26 | ost. aktualizacja: 04.05.2016 12:26