Klasztor:
Jezuici, Brzeg (Podwyższenie Świętego Krzyża) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.01.2016 00:38

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1634 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1773 r. Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brzeg

Nazwa inna/e: niem. Brieg; ukr. Бжеґ [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; ros. Бжег [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; lit. Bžegas, biał. Бжэг [pol. Bżeh, ang. Bzheh]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. brzeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1634 r.

Opis:

Został zbudowany w latach 1734-1739 (wieże w latach 1854-1856) w miejscu zburzonego w 1545 roku zespołu klasztornego dominikanów - dla przybyłych w 1677 roku do miasta jezuitów (Wiki)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Wezwanie kościoła: Podwyższenie Świętego Krzyża

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk II Wielki: Instrukcje Królewskiego Instytutu Szkolnego z 26.03.1776
  • Data urzędowa kasaty: 1773 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1776 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.86334973971445 17.467270982278478 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Kościół pojezuicki, obecnie parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.
Autor: Aung~commonswiki. 8.06.2007. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brzeg_a04.jpg