Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta)
Gdańsk-Oliwa, brama, XIV wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, dom opata, XV wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, dom opata, połowa XVIII w.
wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, klasztor, XIII wiek - XIV wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, kościół klasztorny, ok. 1350 - 1386
wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, kościół parafialny, XIII/XIV w.
wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, zabudowania gospodarcze - Spichlerz Opacki, 1723 r.
wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, zabudowania gospodarcze - Spichlerz Klasztorny, XIV wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, zabudowania gospodarcze - Szafarnia, XVII wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08
Gdańsk-Oliwa, zabudowania gospodarcze - stajnia, XVIII wiek
wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08