Mobilia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta)
obraz / Portrety fundatorów i dobrodziejów, XVII wiek
wprowadzono: 18.02.2015 11:54 | ost. aktualizacja: 18.02.2015 18:12
Ołtarz boczny / Trójcy Świętej, 1604 - 1606 r.
wprowadzono: 18.02.2015 11:54 | ost. aktualizacja: 18.02.2015 17:50
ambona, Ambona rokokowa, 2. połowa XVIII w.
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
baldachim, Baldachim barokowy
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium Ditharda, XVI wiek
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium Jana Grabińskiego h. Pomian
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium opata Aleksandra Grabińskiego h. Pomian
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium opata Dawida Konarskiego h. Osorya
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium opata Józefa Jacka Rybińskiego h. Radwan
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57
epitafium, Epitafium opata Kaspra Jeszke, 1587 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57

1 2 3 4 5 6 7 ... 8