Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta)
Jacek Leopold Dürang (Cystersi)
wprowadzono: 29.05.2016 15:28 | ost. aktualizacja: 29.05.2016 15:28
Ludwik Ostrowski (Cystersi)
wprowadzono: 29.05.2016 16:29 | ost. aktualizacja: 29.05.2016 16:29
Ludwik Antoni Lamshefft (Lanshoft) (Cystersi)
wprowadzono: 29.05.2016 15:35 | ost. aktualizacja: 29.05.2016 15:35
Stanisław Ostrowski, (im. zak.:) Ludwik (Cystersi)
wprowadzono: 29.05.2016 16:36 | ost. aktualizacja: 29.05.2016 16:36