Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta)
rysunek, Closter Oliva, ok. 1750
wprowadzono: 31.08.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 31.08.2014 10:28
rysunek architektoniczny, Pałac opacki nowy [w zespole klasztornym], ok. 1746 - 1760
wprowadzono: 22.04.2014 19:03 | ost. aktualizacja: 22.04.2014 19:03