Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 26.04.2018 19:02 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1387 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Olkusz

Nazwa inna/e: niem. Ilkenau, lit. Olkušas, ros. Олькуш [pol. Olkusz, ang. Ol'kush]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • ul. Augustiańska, Olkusz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. olkuski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina wiejsko-miejska Olkusz

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: stał w pn-wsch cz. miasta

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1387 r.

Typ fundacji: kościelna

Opis:

fundator: Jan Radlic, bp krakowski  (Fundacja Władysława Jagiełły - EK, 1, kol. 1076)

Budynek klasztorny i kościół zostały rozebrane w 1821.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Dzieje

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: krakowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1819 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół rozebrano w związku z rozbudową miasta (wtedy też rozebrano ratusz i mury miejskie) "około 1820 roku. ...  Jednym z właścicieli działki był aptekarz Kowalski. Podczas rozbierania fundamentów natrafił on na wiele ludzkich szczątków, ale nie tylko. Przy zwłokach znalazł pierścionki i inne cenne ozdoby. ... Około 1870 roku pułk witebskiej piechoty wybrał sobie kryptę braci zakonnych na skład amunicji". http://przeglad.olkuski.pl/index.php/rewitalizacja-olkuskiej-starowki/4976-odgrzebi-kltw-mnichow.

   Jak wyglądał klasztor i kościół widać na panoramie Olkusza z XVII w. - http://www.wilanow-palac.pl/panorama_olkusza_z_xvii_w.html

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.2790 19.5617 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Przybyszewski Bolesław, Powstanie i autorstwo poliptyku olkuskiego, „Folia Historiae Artium”, 2, 1965, 83-95
Strony na temat miejscowości: