Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP)
Franciszek Chisileriusz, kapelan papieski, wzywa do złożenia dowodów w sporze pomiędzy Maciejem Krau[…]kim, prepozytem olkuskim, a konwentem augustianów w Olkuszu, 01.03.1647 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Franciszek Chisileriusz, kapelan papieski, wzywa do złożenia dowodów w sporze pomiędzy Maciejem Krau[…]kim, prepozytem olkuskim, a konwentem augustianów w Olkuszu, 01.03.1647 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Grzegorz z Komornik, przeor i konwent klasztoru augustianów NMP w Olkuszu Wojciechowi [Albertowi] Floska[?] i jego żonie Dorocie sprzedaje ogród i dom, 02.10.1547 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Incipiunt registra missarum tam manualium quam perpetuarum: 1 Missae fundationales, missae manuales, 1797-1818; 2 Incipunt registra missarum celebrandarum 1797, 1 II-30 VI, 1815, 1797 - 1819 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Innocenty XIII, papież, nadaje przywileje dla ołtarza św. Mikołaja w kościele zakonu augustianów w Olkuszu, 12.08.1693 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Innocenty XIII, papież, nadaje przywileje dla ołtarza św. Mikołaja w kościele zakonu augustianów w Olkuszu, 12.08.1693 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
[I.N.] Piotr Wapowski, dziekan krakowski, daje stajnię w Olkuszu konwentowi augustianów w tym mieście, 08.11.1519 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
[I.N.] Stanisław ze Skarbimierza, arbiter, oznajmia o dokonaniu zamiany ogrodów pomiędzy kościołem w Olkuszu a konwentem augustianów tamże, 10.05.1464 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Jan III, król potwierdza konwentowi Wniebowzięcie NMP w Olkuszu jego prawa oraz zamianę dóbr, 21.07.1676 r.
wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22
Jan Kazimierz król potwierdza generalnie prawa i przywileje nadane konwentowi Panny Marii w Olkuszu, 04.05.1649 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25

1 2 3 4 5