Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP)
Jan Kazimierz król potwierdza generalnie prawa i przywileje nadane konwentowi Panny Marii w Olkuszu, 04.05.1649 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jan Kazimierz, król, pozwala augustianom z Olkusza wystawić karczmę, 30.08.1658 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26
Jan z Lgoty, wikariusz generalny krakowski, rozsądza spór między plebanem a klasztorem augustianów w Olkuszu o dochody z bractwa górników, 19.10.1449 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Jan z Rzeszowa, bp krakowski, inseruje dokument Kazimierza króla [1460.02.07] w którym król potwierdza zamianę dóbr pomiędzy Andrzejem Tęczyńskim z konwentem augustianów w Olkuszu, 14.07.1480 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Jerzy przeor i konwent P. Marii w Olkuszu sprzedają dom w Olkuszu cechowi kopaczy ołowiu w Olkuszu za kopę groszy, 03.06.1543 r.
wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25
Kazimierz, król polski, poświadcza zamianę dóbr dokonaną między Andrzejem z Tonczyna, dzierżawcą zamku Ransztyn, a Marcinem, przeorem klasztoru św. Marii w Olkuszu, 07.02.1460 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Kazimierz, król polski, poświadcza zgodę wyrażoną przez Jana, syna Andrzeja z Tęczyna, na zamianę dóbr dokonaną przed niedawnym czasem między jego ojcem a Marcinem, przeorem klasztoru św. Marii w Olkuszu, 07.03.1460 r.
wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36
Kopie różnych akt z XIII do XVIII wieku, dotyczących głównie spraw majątkowych klasztorów i osób prywatnych, XVI wiek - XVIII wiek
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Liber tam actorum generalium quam provincialium tum visitationum ac ordinationum provincialium pro hoc Ilcussiensis conventu, 1786 - 1818 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Mikołaj z Michałowa, kasztelan i starosta krakowski, potwierdza, że Paweł z Parcz i jego siostrzeńcy darowali kościołowi NMP w Olkuszu zarośla przy drodze z miasta do kamieniołomu, 25.08.1435 r.
wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30

1 2 3 4 5