Klasztor:
Cysterki, Ołobok (św. Jana Ewangelisty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.11.2016 08:49 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1211 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1837 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ołobok

Nazwa w momencie kasaty: Holobok

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kościół pw. Jana Ewangelisty - dawniej kościół cysterek, Kościelna 42, 63-405, Ołobok, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Sieroszowice

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cysterki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cysterek

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Sacer Ordo Cisterciensis

Skrócona nazwa łacińska: SOCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Początki

Data fundacji: 1211 r.

Typ fundacji: królewska/książęca

Opis:

Fund. Władysław Odonic.

W latach 1239-1253 cysterki obsadziły przeorat w Łubnicach, obydwa konwenty połączono w 1249 r., a mniszki przeniosły się do Łubnic. W 1253 r., po likwidacji przeoratu, powróciły. W czasach reformacji klasztor stracił na znaczeniu. W 1743 r. mniszki zasiedliły placówkę w Kimbarówce (EK, 14, 555).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jana Ewangelisty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Południowe

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: gnieźnieńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1837 r.
  • Opis:

   Dobra zostały skonfiskowane w 1797 r. Po kasacie pozwolono zakonnicom zostać w budynku klasztornym. Przebywały tu do 1864 r., kiedy to zmarła w Ołoboku ostatnia cysterka. W 1853 r. planowano w budynku osadzić ojców reformatów, jednak trzy ostatnie cysterki nie zgodziły się na oddanie im jednego piętra. Klasztor w 1882 r. wystawiono na sprzedaż, a jej warunkiem była rozbiórka. Z cegieł poklasztornych częściowo wzniesiono kościół w Chełmcach k. Kalisza

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.6375 18.0692 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Skorupińska Agnieszka, Ołobok, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 555
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: