Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Opatów (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.11.2016 09:53

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1470 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1939 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Opatów

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor OO. Bernardynów, ul. Klasztorna 3, 27-500, Opatów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, tel.: (015) 868 23 10, email: opatow@bernardyni.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Opatów

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia NMP w stanie dobrym

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1470 r.

Opis:

Działały tutaj: studium zakonne (1480-1864), bractwa św. Anny (od 1590 r.), Paska św. Franciszka z Asyżu (od 1952 r.), Paska św. Antoniego z Padwy (od 1678 r.) i Dobrej Śmierci (od 1679 r.), III zakon św. Franciszka z Asyżu i biblioteka (EK, 14, 615).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP = Provincia Minoris Poloniae Immaculatae Conceptionis BMV

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: sandomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1939 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.8058 21.4189 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Moskal Tomasz, Opatów, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 614-615
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Krzysztof Kuba Wawrzosek
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opatow_klasztor.jpg