Klasztor:
Dominikanie, Opole (MB Bolesna, św. Wojciech) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.11.2016 09:58

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  koniec XIII w.
 • Kasata

  : 1530 r.
 • Restytucja

  1668 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r. Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Opole

Nazwa inna/e: niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole, ros. Ополе [pol. Opole, ang. Opole]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego (klasztor dominikanów), Plac Kopernika 11, 45-040, Opole, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, m. na pr. pow. Opole, tel.: 77 54-16-003, email: filpol@uni.opole.pl
 • Parafia Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (klasztor dominikanów), Plac Kopernika 12, 45-040, Opole, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, m. na pr. pow. Opole

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zachowany kościół, klasztor ob. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: koniec XIII w.

Opis:

Po sekularyzacji kościół został odłączony od klasztoru i przekazany pobliskiemu gimnazjum katolickiemu. W czasie wojen napoleońskich przekształcono go na magazyn, a klasztor na szpital.

W okresie reformacji klasztor opustoszał, ale został zwrócony w okresie kontrreformacji. Dominikanie powrócili w 1668 r. (EK, 14, 671).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Bolesna, św. Wojciech

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Kongregacja śląska pw. bł. Czesława

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty przed 1772
  • : 1530 r.
Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1810 r.

Restytucja

Restytucje przed 1772
  • Data: 1668 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.6695 17.9253 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kopiec Jan, Opole, Oppeln, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 670-673
 • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa, 2008, ss. 448
Strony na temat miejscowości: