Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP)
Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty i inne lokacje przyznane na założenie Szkoły Rzemieślniczej będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 26.08.1766 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Deklaracja zgromadzenia OO Pijarów, że grunty przeznaczane pod budowę Szkoły Rzemieślniczej nie zostaną włączone do własności zgromadzenia oraz nie mogą być zbywane, 23.08.1766 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Dowody do aktu opisania i zajęcia majątku nieruchomego i ruchomego klasztoru XX Pijarów w Opolu pod zarząd skarbu Królestwa Polskiego, 1850 - 1866 r.
wprowadzono: 06.07.2015 12:05 | ost. aktualizacja: 06.07.2015 12:10
Informacje o tym jakie kwoty zostały wpłacone na budowę Szkoły Rzemieślniczej, 1762 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Kollegium XX Pijarów w Opolu tyczące się gmachu zwanego Sukiennicami lub Murami, 1756 - 1766 r.
wprowadzono: 31.08.2016 11:56 | ost. aktualizacja: 31.08.2016 11:56
Kopia listu Ignacego Konarskiego dotyczącego Szkoły Rzemieślniczej adresowanego do biskupa lubelskiego
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Kopia listu Ignacego Konarskiego dotyczącego Szkoły Rzemieślniczej adresowanego prawdopodobnie do księcia Lubomirskiego
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
List Ignacego Konarskiego adresowany do niezidentyfikowanej osoby a dotyczący trudności występujących przy organizacji Szkoły Rzemieślniczej, 1757 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Notatka: kopia dokumentu od JJ. OO. JJ. WW. Dziedziców opolskich na nadany po wieczne czasy grunt pod potrzeby Szkoły Rzemieślniczej, 15.11.1756 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57
Odpis dokumentu zawierającego zgodę właścicieli dóbr opolskich na założenie Szkoły Rzemieślniczej w Opolu Lubelskim, 1766 r.
wprowadzono: 20.07.2015 08:57 | ost. aktualizacja: 20.07.2015 08:57

1 2