Klasztor:
Paulini, Oporów (św. Marcina) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.11.2016 13:12

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1453 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1819 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restytucja

  1957 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Oporów

Nazwa/y obecna: Gromada Oporów

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Klasztor Paulinów w Oporowie, Oporów 3, 99-322, Oporów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. kutnowski, tel.: 24 383 11 96, email: oporow.paulini@gmail.com

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Oporów

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: zachowany kościół pw. św. Marcina oraz klasztor

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Paulini

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Skrócona nazwa łacińska: ZP; OSPPE

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1453 r.

Opis:

Fundacja Władysława i jego brata Piotra Oporowskich, podkomorzego łęczyckiego, dla uczczenia pamięci ich rodziców K. i M. Oporowskich. Zakonnikom powierzono prowadzenie parafii. Przy kościele funkcjonowała szkoła, szpital (zał. w 1652 r. przez zakonnika łowickiego K. Tarnowskiego) oraz bractwa - Różańcowe (utworzone przed 1706 r.) i Miłosierdzia (od 1788 r.) (EK, 14, 679-680).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Marcina

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   Klasztor skasowano na podstawie dekretu F. Malczewskiego (EK, 14, 680).

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1957 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.2603 19.5524 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Oporów, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 679-680
Strony na temat miejscowości: