Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Orchówek (św. Jana Jałmużnika) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.11.2016 13:19

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1610 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Orchówek

Nazwa inna/e: lit. Orchuvekas, ukr. Орховек [pol. Orchowek, ang. Orkhovek]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. włodawski

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Włodawa

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1610 r.

Opis:

Fundacja Mikołaja Iwickiego i jego żony Zofii.

W 1659 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Tatarów (EK, 1, kol. 1077)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jana Jałmużnika

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: chełmska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.5253 23.5709 (zwiń mapę)

Strony na temat miejscowości: