Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Orsza (MB Anielska) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.11.2016 08:16

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1631 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1839 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Orsza

Nazwa/y obecna: Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Nazwa inna/e: niem. Orscha, ang. Orsha, lit. Orša, ros. Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] orszański

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. szpital miejski

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1631 r.

Opis:

Fundacja A. Młockiego i jego żony Krystyny z Massalskich (EK, 14, 830).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Anielska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mohylewska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1839 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.5111 30.4216 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Orsza, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 829-830
Strony na temat miejscowości: