Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Orsza (MB Anielska)
Akt Wizyty Klasztoru Orszanskiego XX. Bernardynow w Archidyecezii Mohilewskiey, Gubernii Mohilewskiey w Powiecie i Mieście Orszanskim położonego wskutek przedpisania Zwierzchności przez JXiędza Henryka Skaczkowskiego […] Prowincyała uczyniona w roku 1823, 1823 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51
Wizyta Jeneralna Kościoła XX Bernardynow Orszanskich Archi-Dyecezyi Mohylewskiey Gubernij teyże Powiatu Orszanskiego Dekanatu tegoż wskutek przedpisania Archi Dyecezalney Administracyi przez JXa Sankowskiego […] Kanon[ika] Kiiowskiego […] [Jana] Kuczynski, 1828 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51
Wizyta klasztoru Orszanskiego XX. Bernardynow w Archidiecezyi Mohilewskiey, Guberni Mohilewskiey, w powiecie i Mieście Orszanskim połozonego wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xiędza Theodora Ambrożewicza […] Prowinciała uczyniona w Roku 1822, 1822 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18
Wizyta klasztoru orszanskiego XX Bernardynów w Archidyecezyi Mohilewskiey, Gubernij Mohilewskiey, powiecie i Mieście Orszańskim polołozonego wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xiędza Stefana Jałowieckiego Prowincyała uczyniona w Roku 1821, 1821 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18