Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Orsza (MB Anielska)
Speculum religiosum to iest zwierciadło starożytney zakonności...
wprowadzono: 24.04.2014 14:08 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 14:08