Klasztor:
Jezuici, Orsza (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.11.2016 08:23

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1610 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Orsza

Nazwa/y obecna: Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Nazwa inna/e: niem. Orscha, ang. Orsha, lit. Orša, ros. Орша [pol. Orsza, ang. Orsha]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] witebski, raj. [rej.] orszański

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1610 r.

Opis:

Fundacja Zygmunta III Wazy. Początkowo powstała rezydencja, następnie kolegium z kościołem. Jezuici prowadzili szkołę, w której działały teatr i biblioteka, kongregację mariańską (od 1620 r.) i aptekę (od 1636 r.). Obsługiwali także misje w Faszczówce, Horodku, Kadzinie, Mohylewie, Mścisławiu, Nowogrodzie Siewierskim, Pohoście, Smoleńsku oraz Witebsku (EK, 14, 830).

Przy wsparciu Lwa Sapiehy, PSB, 35, s. 102. 

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1820 r.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.5073 30.4226 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Orsza, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 829-830
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Kazimier Lachnovic
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vor%C5%A1a._%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0_%282009%29.jpg