Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 19:57

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1410
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1830 r. Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Nazwa/y obecna: Брэст [pol. Brest]

Nazwa inna/e: pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1410

Opis:

Fundacja księcia Witolda (EK, 1, kol. 1076), UTh, 73-74
1772: zako. 13 (8 kapł., 3 kler., 2 laicy); prow. polska; diec.  łucka, woj. brzeskolitewskie;
 

Pierwotnie zlokalizowana na przedmieściu nad Muchawcem. Po spaleniu w 1666 r. podczas najazdu Tatarów drewnianego klasztoru i kościoła, klasztor przeniesiono w 1672 r. do centrum, do rynku, gdzie klasztor otrzymał o szlachty i mieszczan 5 sąsiadujących ze sobą kamienic i placów - na tym miejscu postawiono murowane kościół i klasztor (w 1686 r. już datki na sklepienie kościoła)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Prowincja / Archimandria: Prowincja rosyjska (ruska)

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 1830 r. o budowie twierdzy brzeskiej
  • Data urzędowa kasaty: 1830 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1830 r.
  • Opis:

   Już w 1771 r. władze miasta skonfiskowały a-e wszystkie place w miejskie, co zatwierdził królewski sąd apelacyjny. W 1795 r. utracili, przejęte przez rząd austriacki, dobra za Bugiem.

   Klasztor augustianów-eremitów został przekształcony w siedzibę Komitetu Inżynierów Twierdzy. W 1851 r. wzniesiono murowaną cerkiew garnizonową, ostatecznie w latach 1874–1876 przebudowaną jako sobór św. Mikołaj.   Po augustianach-eremitach w Brześciu nie zostało ani śladu (Trajdos, HM)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.08274002081163 23.655107915344274 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 73-74.