Klasztor:
Dominikanie, Ostrowiec (św. Kosmy, Damiana) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.11.2016 09:59

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1618 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1861 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ostrowiec

Nazwa/y obecna: Астравец [pol. Astrawiec, ang. Astravyets]

Nazwa inna/e: ang. Astravyets, lit. Astravas, ros. Островец [pol. Ostrowiec, ang. Ostrovets]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] ostrowiecki

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zachowany kościół pw. św. Kosmy i św. Damiana

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1618 r.

Opis:

Fundacja J. M. Korsaka, nadał im folwarki Pałusz, Wowierany i Prudziszcze. Klasztor zamieszkiwało od kilku do kilkunastu zakonników, na przełomie XVIII i XIX w. działała przy nim szkoła (EK, 14, 968).

Biblioteka klasztorna liczyła w 1820 r. 144 woluminy (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Kosmy, Damiana

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1861 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 54.6155 25.9540 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Dudik Aleksander, Ostrowiec, Astrawiec, Encyklopedia katolicka, t. 14: Nouet - Pastoralis officii, Lublin, 2010, kol. 968
Strony na temat miejscowości: