Klasztor:
Kapucyni, Ostróg (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 25.11.2016 11:35 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1750 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ostróg

Nazwa/y obecna: Острог [pol. Ostroh, ang. Ostroh]

Nazwa inna/e: niem. Ostroh, lit. Ostrohas, ros. Острог [pol. Ostrog, ang. Ostrog]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński, raj. [rej.] ostrogski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: obecnie cerkiew pw. św. Teodora na terenie Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1750 r.

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów i Męczenników = Provincia Polona Sanctorum Adelberti et Stanislai Episcoporum et Martyrum

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.3291 26.5134 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: