Klasztor:
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 23.01.2016 18:10

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1629 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1830 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Nazwa/y obecna: Брэст [pol. Brest]

Nazwa inna/e: pol. Brześć Podlaski; Brześć nad Bugiem; ros. Брест [pol. Briest, ang. Brest]; ukr. Берестя [pol. Berestia, ang. Berestya]; niem. Brest; lit. Brestas

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] brzeski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1629 r.

Opis:

Fund. metropolity J. Welamina Rutskiego (EK, 2, 1130-1131).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: brzeska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1830 r.
  • Opis:

   Klasztor i cerkiew Piotra i Pawła Cerkiew oddano prawosł., klasztor zamieniono na koszary wojskowe.

   W budynku klasztornym funkcjonowało też Kasyno Oficerskie (Wiki)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.08305555555555 23.65888888888889 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)